Information till boende

Hyran

Hyran betalas i förskott senast den siste i månaden. Hyresavier skickas ut kvartalsvis. Ange OCR nummer vid betalning.

Felanmälan

Som hyresgäst är du skyldig att omgående anmäla fel som ofördröjligen måste avhjälpas för att skadan inte ska förvärras tex. vattenläcka eller stopp i avlopp. Anmälan kan ske via vårt felanmälningsformulär eller via telefon 070-697 12 93.

Ansvaret för rengörning av avloppen till vask och golvbrunn fram till och med vattenlåsen vilar på hyresgästen. Tänk på att inte spola ner kattsand, bindor, bomullspinnar, doftblock etc. som orsakar stopp. Ansvaret för rengörning av filter till torktumlare och tvättmaskin vilar på hyresgästen.

Om du får ohyra i eller skadedjur i din lägenhet skall du kontakta hyresvärden. Bästa förebyggande åtgärd är att regelbundet hålla rent och städa i sin lägenhet.

Andrahandsuthyrning

Är ej tillåten utan hyresvärdens godkännande.

Uppsägning & avflyttning

Uppsägningen skickas in skriftligt till hyresvärden. Uppsägningstiden är tre kalendermånader från närmaste månadsskifte framåt i tiden. Det innebär att ifall du säger upp din lägenhet exempelvis den 28 februari skall du avflytta från lägenheten senast den 31 maj. Om ni är två personer som står på hyresavtalet måste ni båda underteckna uppsägningen. När ni har sagt upp ert hyresavtal är ni skyldiga att på överenskomna tider visa lägenheten för nya hyresgäster.

På avflyttningsdagen ska lägenheten inklusive förråd vara tömd och avstädad, och nycklar återlämnas.

Samtliga erhållna nycklar vid tillträde skall återlämnas vid avflyttning, gäller även eventuella nyckelkopior man fått gjorda av hyresvärden. Om så ej sker debiteras en kostnad för byte av lås. Nycklar är kopieringsskyddade och kan ej beställas hos låssmed av hyresgäst.

Hemförsäkring

För din egen trygghet skall du teckna hemförsäkring. Hyresvärden ersätter inga skador på din egendom som uppstår vid brand eller annan skada i lägenheten. Om du har vållat skadan är du ansvarig.

Rökning

Rökning i lägenheten är ej tillåten och kan komma att räknas som slitage som ligger utanför vad som betraktas som normalt och hyresgästen kan bli ersättningsskyldigt.

WC/Dusch

För att inte skada tätskikt och orsaka fuktproblem i våtutrymmet får inga extra handdukshängare, krokar, skåp m.m. sättas upp.

Installation av diskmaskin eller tvättmaskin

Vid installation av diskmaskin eller tvättmaskin krävs alltid behörig installatör. Kontakta hyresvärden för diskussion.

Eget målningsarbete

Om du vill måla eller tapetsera själv kontakta alltid hyresvärden för att undvika återställnings- eller ersättningskrav vid avflyttning. Tänk på att arbetet skall vara fackmannamässigt utfört.

Förbrukningsartiklar

Glödlampor, lysrör byter ni själva.

Sopsortering

Hushållssopor slängs på avsedd plats i soptunnor i soprum. Grovsopor tex papper, glas, möbler m.m. körs av hyresgästen till återvinningsstationen.

Störningar, hänsyn till grannar

Att umgås med vänner är trevligt, men tänk på dina grannar. Hyresgästen förväntas att ha en måttlig ljudnivå på musik- och ljudanläggning. Informera dina grannar i förväg vid fest. Generellt skall det vara lugnt efter klockan 22.00.

Parabolantenn & markiser

Är ej tillåtet att montera.

Balkong

Blomlådor på balkongen är tillåtet. Tänk på att inte skaka mattor eller dukar utanför balkongen så att det stör grannen under dig. Hyresgästen skall hålla balkongen fri från snö och is.

Parkeringsplats/carport

Parkeringsplatser och carportar är endast till för bilar såvida inget annat tillstånd har lämnats av hyresvärden. Carportplats och motorvärmaruttag hyrs enligt separat kontrakt.

Förråd

Miljö- och brandfarliga ämnen får inte förvaras i förråden.

Grillning

Kolgrillning är inte tillåtet på balkong på grund av brandrisken. De lägenheter som har uteplats på markplan får grilla en bit utanför den, detta under förutsättning att man visar hänsyn till grannarna.

Skötselråd

Golv

Parkett skall behandlas som det naturmaterial det är. Blötlägg aldrig golv vid rengöring, använd lätt fuktad trasa och milt medel avsett för trägolv, torrtorka efteråt. Använd filt-tassar under tex. stol- och bordsben för att undvika skador och repor.

Badrum

Våtrumsbeklädnaden skall med jämna mellanrum tvättas och rengöras för att undvika alger får fäste. Använd mjuk borste och milt rengörningsmedel. Vid rengörning av sanitetsporslin får ej stålull eller skarpa föremål användas så att emaljen skadas. Rengör regelbundet golvbrunnen för att undvika tillväxt av ohyra i form av mikroorganismer.

Kök

Regelbunden rengörning av ytor och inredning samt runt och bakom spis, galler och plåtar. Håll fläkt och filter/galler rent från smuts och fett, fettansamlingar och damm ökar brandrisken. Spola inte ner kemikalier, stora mängder blomjord eller ris i avloppet som orsakar stopp. Vid stopp häll aldrig kaustiksoda i avloppet då det förstör ledningarna. Rengör och avfrosta kyl och frys för jämn temperatur och längre hållbarhet. Det är dessutom energieffektivt.

Målade ytor

Torka av och rengör med milt rengörningsmedel med mjuk duk eller svamp.

Tapetserade väggar

I princip endast torrtorkning och damning.

Tak

Endast damning, rådgör med hyresvärden om enbart damning inte räcker till.

Uppsättning av tavlor mm på väggar

Använd rätt sorts krokar/spikar/skruvar till rätt vägg och ändamål. Fråga i fackhandeln om du är osäker. Det är tillåtet att sätta upp tavelkrokar, spika och borra i rimlig och skälig omfattning. För många gjorda hål kan leda till ersättningskrav vid avflyttning. Uppsättning av platt Tv, väggfasta hyllor osv räknas som onormalt slitage och måste åtgärdas vid avflyttning.

WC/Dusch

För att inte skada tätskikt och orsaka fuktproblem i våtutrymmet får inga extra handdukshängare, krokar, skåp m.m. sättas upp.

Installation av diskmaskin eller tvättmaskin

Vid installation av diskmaskin eller tvättmaskin krävs alltid behörig installatör. Kontakta hyresvärden för diskussion.

Ej hyresgäst?

Välkommen med din intresseanmälan